O Λόγος του Νόμου, 1996
Ένα δίκαιο χωρίς δικαιοσύνη είναι σώμα χωρίς ψυχή, νεκρό γράμμα που ούτε εμπνέει ούτε αξίζει συμμόρφωση. Όταν η δικαιοσύνη εκπίπτει του νόμου, τότε κράτος και κράτος δικαίου γίνονται το ίδιο - ο νόμος ως γλώσσα μιας μανικής κυριαρχίας. O Λόγος του Νόμου, 1996

Η ριζική αλλαγή δεν είναι τίποτε άλλο από την επιμονή σήμερα, ξανά και ξανά,
στην αρχική μας απόφαση να αρνηθούμε το αναπόφευκτο της καταστροφής.
Έτσι συντελούνται οι μεγάλοι έρωτες και οι επαναστάσεις: μετα την έλευση
τους τους θεωρούμε αναγκαίους, προκαθορισμένους. Αλλά αν καθυστερήσεις
λίγα λεπτά στο ραντεβού, αν αναθέσεις την αλλαγή σε άλλους, τότε το
προκαθορισμένο γινεται χαμένη ευκαιρία, ένας έρωτας που ποτέ δεν γνώρισες. (Syriza in Power, 2017)

Μονογραφίες

Το ιστορικό γίγνεσθαι ειναι ανοικτό, απρόοπτο, ενδεχόμενικο. Η αλληλουχία των
γεγονότων που οδήγησαν σ’ ένα ιστορικό συμβαν μπορεί να ανασυνταχθεί αναδρομικά, εκ των υστέρων, όταν ολοκληρωθεί. (Από την Έδρα στα Έδρανα, 2019)

Συλλογικοί τόμοι

«Εισαγωγή», στο Κ. Δουζίνας και Μ. Μπαρτσίδης (επιμ.), Η Αριστερή Κυβερνησιμότητα: Η Εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 (Νήσος, 2021)

«Τα παράδοξα των ανθρώπινων δικαιωμάτων» , στο Γκ. Μαγγίνη και Ε. Λεοντσίνη (επιμ.), Κράτη και πολίτες: Κοινότητα, ταυτότητα, διαφορετικότητα (Σμίλη, 2016).

«Η δίκη της Αντιγόνης: Τα μυθικά θεμέλια της δικαιοσύνης» στο Έλενα Τζελέπη (επιμ.), Οι
αντινομίες της Αντιγόνης , (Τόπος, 2014).

«Αντίσταση, φιλοσοφία και Αριστερά» , στο Μ. Κακογιάννη (επιμ.), Το Ελληνικό σύμπτωμα (Νήσος, 2014).

«Απ’ το ’21 στο ’12. Διαδρομές ελευθερίας και αντίστασης» στο Μ. Πύλια (επιμ.), Από το 1821 στο 2012 (Βιβλιόραμα, 2014).

«Η ώρα της κρίσης – έξι θέσεις για την εξέγερση» στο συλλογικό έργο, Δημοκρατία under
construction (Α/συνέχεια, 2011)

«Τα παράδοξα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» , στο συλλογικό τόμο, Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα (Μεταίχμιο, 2011)

«Πριν από το Νόμο: Δίκαιο και Αισθητική» στο Γ. Κραβαρίτου (επιμ.), Δίκαιο και τέχνη του
λόγου (Σάκκουλας, 2009).

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
(σε διάφορες γλώσσες)

‘Philosophy and the right to resistance’ στο C. Douzinas και C. Gearty, (επιμ.), The Meanings of
Rights: The Philosophy and Social Theory of Human Rights (CUP, 2014).

‘Introduction’ (με τον C onor Gearty) στο C. Douzinas και C. Gearty, (επιμ.), The Meanings of
Rights: The Philosophy and Social Theory of Human Rights (CUP, 2014).

‘The responsibility of intellectuals’ στο M. Tsilimpounidi και A. Walsh (επιμ.), Remapping ‘Crisis’: A Guide to Athens (Zero Books, 2014).

‘La Resistance, La Philosophie et la Gauche’ στο A. Badiou κ.α. (επιμ.), Le Symptoma Grec
(Lignes, 2014)

‘Crisis, resistencia e insurrección’ στο A. Badiou κ.α. (επιμ.), El Sintoma Griego (Errata Natura, 2013).

‘Identità, riconoscimento, diritti: cosa può insegnar ci Hegel sui dirit ti umani?’ στο Antonio Carnevale και Irene Strazzeri επιμ., Lotte, riconoscimento, diritti (Morlacchi University Press, 2013).

‘The metaphysics of cosmopolitanism’, στο R. Braidotti, P. Hanafin, και B. Blaagaard (επιμ.), After Cosmopolitanism (Routledge, 2013).

‘Humanitarismin monet k asvot’ στο F. Johansson (επιμ.), Hyvan Tekeminen ja Valta (Gaudemus, 2013).

‘Psychoanalysis Becomes the Law’ στο Y. Young Min επιμ., Postmodernism and Law (Seoul, 2013, στα Κορεάτικα).

‘The poverty of (rights) jurisprudence’, στο C. Gearty και C. Douzinas (επιμ.), The Cambridge Companion to Human Rights Law (CUP, 2012).

‘Introduction’ στο C. Gearty και C. Douzinas (επιμ.), The Cambridge Companion to Human
Rights Law (CUP, 2012).

‘Stasis Syntagma: the names and types of resistance’, στο S. Wall και C. Douzinas (επιμ.), New Critical Legal Thinking: Law and the Political (Routledge 2012).

‘Sublime Law: On legal and Aesthetic Judgments’, στο M. Paasche και J. Radul (επιμ.)., A
Thousand Eyes: Media Technology, Law and Aesthetics (Sternberg Press, 2011)

‘A legal phenomenology of images’ στο Ο. Ben Dor, O (επιμ.) Law and Art (Routledge 2011).

‘Menschenrechte ind postmoderne Utopie’ , στο Chr. Christoph Menke and Fr. Raimondi (επιμ.), Die Revolution der Menschenr echte (Surkamp, 2011).

‘Adikia: On Rights and Communism’ στο C. Douzinas και S. Zizek (επιμ.), The Idea of
Communism (Verso, 2011).

‘Introduction: The idea of communism’ στο C. Douzinas και S. Zizek (επιμ.), The Idea of
Communism (Verso, 2010).

‘Saving Cosmopolitanism: Legality without Legitimacy’, στο Chr. Thornhill και S. Ashenden
(επιμ.), Legality and Legitimacy: Normative and Sociological Approaches (Nomos, 2010).

‘Human Rights and R esistance’ στο C. Douzinas, L. Moran και L. Mulcahy (επιμ.), The
Development of Legal Philosophy in Gr eater China: Beyond Globalisation and Localisation (Red Publish, 2010).

‘A humanities of resistance: Fragments for a legal history of humanity’ στο A. Sarat, M.
Anderson και C. Frank (επιμ.), Law and the Humanities (CUP, 2009).

‘2 July, July 7 and metaphysics’ στο An. Closs Stephens και N. Vaughan-Williams (επιμ.),
Terrorism and the Politics of Response Abingdon (Routledge, 2009).

‘The Blindness of law and the insight of justice’, Πρόλογος στο M. Stolleis, The Eye of the Law (Birkbeck Law Press, 2008).

‘Theses on the Ends of Human Rights’ στο G. Kocan (επιμ.), Transnational Concepts, transfers and the challenge of the peripheries (Istanbul Technical University Press, 2008).

‘Law, History and Forgetting’ στο S t. Stephanides (επιμ.), Cultures of Memory (University of
Nicosia Press, 2007).

‘The Metaphysics of Jurisdiction’ στο S. McVeigh (επιμ.), Jurisprudence of Jurisdiction
(Routledge-Cavendish 2006).

‘Law and justice in post-modernity’ , στο S t. Connor (επιμ.), The Cambridge Companion to
Postmodernism (CUP, 2004).

‘Postmodern Just Wars: Kosovo, Afghanistan, and the New World Order’, στο J. Strawson
(επιμ.), Law after Ground Zero (Routledge Cavendish, Glasshouse Press, 2002).

‘Introduction’ (με τη L ynda Nead) στο C. Douzinas και L. Nead (επιμ.), Law and the Image: The Authority of Art and the Aesthetics of Law (University of Chicago Press, 1999).

‘Prosopon and Antiprosopon: Prolegomena for a L egal Iconology’,στο C. Douzinas και L. Nead (επιμ.), Law and the Image: The Authority of Art and the Aesthetics of Law (University of Chicago Press, 1999).

‘Justice, Judgment and the Ethics of Alterity’, στο K. Economides (επιμ.) The Deontology of Law (Hart Publications, 1997).

‘Law’s Others: Jurisprudence and Poststructuralism’ (με το R. Warrington) στο Z. Bankowski και K. Tuori (επιμ.), Law and Power (Deborah Charles Publications, 1997).

‘Justice and Human Rights in Postmodernity’, στο C. Gearty και A. Tomkins (επιμ.),
Understanding Human Rights (Mansell, 1996).

‘Law Deathbound: Antigone and the Dialectics of Nomos and Thanatos’, στο D. Manderson (επιμ.), Courting Death (Pluto Press, 1999).

Κάθε ιστορική εποχή έχει χρησιμοποιήσει τον δικό της (φιλοσοφικό ή εμπειρικό)
ορισμό της ανθρωπότητας για να διαχωρίσει τους κυρίαρχους από τους υποτελείς και τους αποκλεισμένους. Εκείνοι που δεν μιλάνε τη γλώσσα μας, δεν μοιράζονται τη θρησκεία μας, ανήκουν στη λάθος τάξη, έχουν λάθος φύλο, χρώμα ή σεξουαλικότητα μένουν πάντα έξω από την «ανθρωπότητα», όπως ορίζεται στην κάθε εποχή. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν δεν «ανήκουν» στους ανθρώπους. Αντίθετα συνιστούν μια διαβαθμισμένη «ανθρωπότητα», με πλήρεις ανθρώπους στο ένα άκρο και τους αποκλεισμένους στο άλλο. (Το τέλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 2000)

Επιστημονικά άρθρα

«Τα νέα Δεκεμβριανά ή τιμώντας το όνομα» , Σύγχρονα θέματα, τ.103, 107-110 (2008).

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
(σε διάφορες γλώσσες)

‘As Muitas Faces do Humanitarismo’, v. 6, n. 11, Diretito e Praxis Revista (2015).

‘Notes Towards an Analytics of Resistance’, 83, New Formations (2014).

‘The right to the event: The legality and morality of revolution and resistance’ Vol 2, No 1,
Metodo: International Studies in Phenomenology and Philosophy (2014).

‘A short History of British Critical Legal Studies or, the Responsibility of the Critic’, 25/2, Law and Critique (2014).

‘Athens Rising’, 20, 134, European Urban and Regional Studies (2013).

‘The paradoxes of human rights’, Vol 19, issue 2, Constellations (2013).

‘History Trials: Notes on Law , History, and Time’, Vol. 8, Annual Review of Law and Social
Science (2013).

‘Athens Revolting: Three Meditations on Sovereignty and One on its Dismantlement ’, 21, Law and Critique (2010).

‘Sublime law: On L egal and Aesthetic Judgments’, 14, 4, Parallax (2008).

‘The Paradoxes of Human Rights’ 21, Filosofski Godisnjak (2008).

‘Torture and Systems Theory’, Soziale Systeme 14 (2008).

‘El final de los der echos humanos’, in ‘Multicultur alismo y derechos de las minorias’, 22, Revista del Instituto de Ciencias Juridcas de Puebla (2008).

‘Theses on Law, History and Time’, Melbourne Journal of International Law, 7, 1 (2006).

‘Oubliez Critique’, Law and Critique, 14, 1 (2005).

‘Humanity, military humanism, and the new moral order’, 32, 2, Economy and Society (2003).

‘Identity, Recognition, Rights: What Can Hegel Teach us about Human Rights’ , Vol. 29, No. 3, Journal of Law and Society (2002).

‘The End(s) of Human Rights’, 26, 2, Melbourne University Law Review (2002).

‘Law’s Fear of the Image’, Gramma (2000).

‘The Legality of the Image’, 63, 6, Modern Law Review (2000).

‘Human Rights and Postmodern Utopia’, 11, 2, Law and Critique (2000).

‘Human Rights a t the “End of History”: Justice between the Symbolic and the Ethical’, 4, 1,
Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities (1999).

‘Psychoanalysis Becomes the Law: Notes on an Encounter Foretold’, XX, 3, Public Forum (1997).

‘The Aesthetics of the C ommon Law’, 17, Studies in Law, Politics and Society (1997).

‘Law’s Fear of the Image: Whistler v. Ruskin’, 19, 3, Art History (1996).