Ο Κώστας Δουζίνας για το κοινωνικό κράτος ως εργαλείο εξάλειψης των ανισοτήτων

Συνέχεια της συζήτησης των προτάσεων στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος (20-12-2018) για την αναθεώρηση του Συντάγματος σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα που αποφασίστηκε και την πρόοδο των εργασιών.