Ο Κώστας Δουζίνας για τις συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής (22-04-2019) για το σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»