Ο Κώστας Δουζίνας για τη δικαστική εξουσία

Ομιλία του Κώστα Δουζίνα στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος για τη δικαστική εξουσία (08/01/2019)