Ο Κώστας Δουζίνας για την ενδυνάμωση των θεσμών της δημοκρατίας

Συνέχεια της συζήτησης των προτάσεων στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος (06-12-2018) για την αναθεώρηση του Συντάγματος σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα που αποφασίστηκε και την πρόοδο των εργασιών