Ο Κώστας Δουζίνας για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Συζήτηση (14-03-2019) και λήψη απόφασης επί των προτάσεων για αναθεώρηση του Συντάγματος σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής – δεύτερη ψηφοφορία (Ολομέλεια)