Ομιλία του Κώστα Δουζίνα για την αναθεώρηση του αρ.5 παρ. 2 του Συντάγματος

Ο Κώστας Δουζίνας στη Συνταγματική Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος (18-01-2019) για την αναθεώρηση του άρθρου 5 παράγραφος 2 προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης της πλήρους προστασίας της ζωής, τιμής και ελευθερίας χωρίς διάκριση (επιπλέον των ήδη αναφερόμενων διακρίσεων και) φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.