Μεταξύ απολογίας και ουτοπίας

Σάκκουλας Αντ. Ν., 1986

“Τα τελευταία τριάντα χρόνια τα αγγλοσαξονικά νομικά συστήματα έχουν μπει σε μια περίοδο που μπορεί να χαρακτηριστεί χωρίς υπερβολή ως εποχή του “κράτους των δικαστών”. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ανώτατο Δικαστήριο είχε δημιουργήσει ήδη από τον 19ο αιώνα μια παράδοση αυξημένου παρεμβατισμού στο πολιτικό γίγνεσθαι, με τη χρησιμοποίηση του ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων. Εντούτοις από την δεκαετία του ’50 και μετά οι παρεμβάσεις του στην πολιτική αρένα αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα η πρόσφατη συνταγματική θεωρία ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την νομιμοποίηση των δικαστικών παρεμβάσεων. Η αμερικανική βιβλιογραφία δίνει την εντύπωση ότι το πολίτευμα εξαρτάται από τη συνετή ή εκτεταμένη άσκηση του ελέγχου συνταγματικότητας, ανάλογα με την προτίμηση του συγγραφέα.”

Από τον Πρόλογο του βιβλίου, σελίδα 1.