Ομιλίες & Συναντήσεις

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων στη διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την κοινή εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ε.Ε.

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, αποτελούμενη από τον Πρόεδρό της κ. Κωνσταντίνο Δουζίνα …

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων στη διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την κοινή εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ε.Ε.