Ελληνοτουρκικά

Οι σχέσεις με την Τουρκία θυμίζουν έναν ιδιότυπο «ψυχρό πόλεμο». Η πολιτική του κατευνασμού και η μη-απάντηση στους λεονταρισμούς της γείτονος αποτελούν την αφετηρία της Ελλάδας για την εύρεση αμοιβαίων πολιτικών λύσεων. Το βασικό χαρτί της χώρας μας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις είναι ότι συνιστά ήπια δύναμη (soft power). Στο πλαίσιο της real-politik και μιας πολιτικής αρχών, η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να στηρίζεται σε φιλειρηνικές και πανανθρώπινες αξίες. Οι κινήσεις μας προσανατολίζονται στην ειρήνη και τη συνεργασία και όχι στην αντιπαράθεση. Οι θέσεις αρχών αποτελούν μια στέρεη βάση για μια εξωτερική πολιτική με πολλά ανοιχτά μέτωπα, πάντα προστατεύοντας το εθνικό μας συμφέρον.

Από τη συζητηση στον Hellenic Circle – Cultural Association in Brussels.